< návrat zpět

Články rss

Strana:  1 2 3   další »

Strážci bran

Prastaří, tajemní, neviditelní...

Autor: Padych  •  Vydáno: 5.6.2015 13:48  •  Přečteno: 1073x  •  Komentářů: 0

Lupičství v pravěku - 2. část

Z keltských pověstí ze starého Irska se dozvídáme o tzv. fianách. Jedná se o skupiny mladých lupičů...

Autor: Padych  •  Vydáno: 1.2.2015 11:12  •  Přečteno: 788x  •  Komentářů: 0

Lupičství v pravěku - 1. část

Pravěký člověk si vytvořil bohatý duchovní život...

Autor: Padych  •  Vydáno: 27.12.2014 15:58  •  Přečteno: 755x  •  Komentářů: 0

Významní muži v pravěku

Jejich jména neznáme, avšak víme, že existovali

Autor: Padych  •  Vydáno: 14.9.2013 11:19  •  Přečteno: 2367x  •  Komentářů: 0

Úděl veskrze lidský

Oba světy si vytvářely vlastní zvyklosti, pracovní postupy, pověry i mýty...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 13:45  •  Přečteno: 1249x  •  Komentářů: 0

Síla zlořečení

O antických tragédiích, napsaných Sofoklem, Aischylem, Euripidem a dalšími básníky...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 13:40  •  Přečteno: 1170x  •  Komentářů: 0

Slunečním hrdinům čest a sláva!

Následující období před zhruba 5 tisíci lety, kdy se začala ve větší míře objevovat měď...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 13:36  •  Přečteno: 1083x  •  Komentářů: 0

Věk pravěkých rytířů a dam

Začátek doby železné ve střední Evropě plně ovládla kultura halštatská...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 13:32  •  Přečteno: 1616x  •  Komentářů: 0

Sibyly, velké prorokyně

V celém antickém starověku žádný živý člověk nezanechal písemné svědectví o tom, že se osobně setkal s některou ze sibyl...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 13:28  •  Přečteno: 1220x  •  Komentářů: 0

Pradávné dědictví

Přestože je celé toto pojednání věnováno ženám v dávné minulosti, nevyhneme se ani době současné...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 12:35  •  Přečteno: 1023x  •  Komentářů: 0

Znamení zavržených

Některé velké bohyně, které byly uctívány v nejstarších dobách jako nositelky dobrodiní...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 12:26  •  Přečteno: 1290x  •  Komentářů: 0

Ve znamení meče a picího rohu

Z celé bronzové epochy jsou nacházeny výraznější znaky mužských kultů, zatímco stopy ženských obřadů se téměř vytratily...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 12:21  •  Přečteno: 1098x  •  Komentářů: 0

Svatá svatba – orgie k užitku všech

Ani ryze patriarchální společnosti se nedokázaly oprostit od některých praktik...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 12:17  •  Přečteno: 1014x  •  Komentářů: 0

Sex a magie

V zásadě se magie člení na dvě části...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 12:14  •  Přečteno: 1301x  •  Komentářů: 0

Pod závojem Noci

Je příznačné, že sexuální útoky chlípných démonů byly popisovány jako něco nesmírně děsivého a bolestivého...

Autor: Padych  •  Vydáno: 31.3.2013 12:09  •  Přečteno: 710x  •  Komentářů: 0

Strana:  1 2 3   další »