Kategorie: články

Astrální svět

Snahy o působení na astrální svět patřily odjakživa do okruhu tajných věd

Snahy o působení na astrální svět patřily odjakživa do okruhu tajných věd (hermetismus podle Herma Trismegista). Dnes už jsou tato tajemství veřejně přístupná.

Jim DeKorne v knize „Psychotropní šamanismus“, kde popisuje své poznatky mimo jiné i z vlastních experimentů, nazývá tento astrální svět světem představ (cituji doslova): „...Výsledky zkoumání stavů blízkých smrti soustavně potvrzují šamanské popisy světa představ. Nelze se vyhnout přesvědčení, že naše bytí obsahuje mnoho skutečností, které naše věda (tak jak je dnes definována) není schopna vysvětlit. Lidská představivost je hnací silou kreativity a konceptualizace je tvoření představ v prostoromysli. Víra (i jakýkoliv komplex zřejmě propojených představ) je obzvláště silnou formou konceptualizace, protože jednou stvořena trvá sama o sobě. Intenzita kterékoliv víry určuje sílu její představy (její bytí v prostoromysli) a tím i účinky, které může mít ve fyzickém světě. Silná víra má svůj vlastní život – může se šířit od mysli k mysli jako živý virus a je schopna se sama ubránit (pomocí svých hostitelů), je-li její přežití ohroženo. Protože svět představ je dosažitelný jenom přes subjektivní vědomí, každý pozorovatel ho spatří nejprve pokřivený svými nejhlubšími představami. Subjektivní pozornost spatří svět představ nejprve jako celek a vnímá ho jako prostor, který je zaplněn krajinami a je obývajícími entitami. Mnoho bytostí a artefaktů, které tam potkává, jsou jeho vlastní osobní komplexy, ale jak šamanská tradice, tak i poznatky moderní hlubinné psychologie naznačují, že i ve světě představ s námi komunikují „jiné“ (definované jako mimoprostorové) entity. To odpovídá prastaré představě o skrytém království, obývaném bohy a démony...“

Stoupenci astrálního světa většinou uvádí, že každá myšlenka zanechává v astrálu svůj obtisk. Myšlenky zde mají svoji váhu a nezřídka ožívají. Některé z takovýchto živých útvarů se nazývají astrálními larvami. Většinou povstávají z náruživosti a závislostí (alkoholismus, sex atd), podle jejich intenzity a trvání pak tyto larvy narůstají a sílí, nebo naopak se zmenšují a slábnou, případně zanikají. Uvádí se i takové druhy larev, které svého hostitele přežijí (nebo ho dokonce samy zlikvidují) a osamostatní se a mohou žít samostatně. Z těch se údajně mohou stávat démoni, žijící někde v astrálu. Osoby zkušené v magii prý dokáží své astrální larvy účelně využívat ke svému prospěchu.

V posledních letech se zejména vlivem internetu rozmohly informace a rady, jak docílit oddělení od těla a jak cestovat astrálním světem. Existují rady, jak si tyto způsoby navodit pouhými cviky s pomocí imaginace. Někteří uvádějí, jak je to snadné a bezpečné, jiní varují před úskalími a zejména před bytostmi, se kterými se tam mohou setkat. Údajně ne každá entita je přívětivá a vstřícná. Cestující astrálním světem tak může být velmi překvapený, nemluvě o následcích. Dokonce se hovoří i o jakémsi astrálním sexu a prastaré pověry o sukubách a inkubech tak znovu ožívají a spolehlivě se šíří. Někdy se toto cestování astrálním světem zaměňuje za tzv. lucidní snění, při kterém si snící jedinec dokáže určovat další průběh snu, což, jak se zdá, je metoda stále oblíbenější.

Mágové působí na astrální roviny s cílem ovlivnit dění v reálném světě.

Tedy skrze astrální svět dochází k ovlivňování světa reálného. Nepůsobí zde pouze magické úkony a náboženské modlitby. Svoji váhu zde mají i samotné myšlenky, zejména pokud jsou značně zesílené emocemi. Právě z této souvislosti pocházejí názory na příznivý vliv myšlení pozitivního a nepříznivý vliv myšlení negativního. Člověk tak například může ovlivňovat svůj vlastní osud v dobrém či zlém. Dopady tohoto myšlení se pak mají projevovat nejenom v reálném světě, nýbrž hlavně ve světě astrálním, mimo jiné také při formování astrálních útvarů a entit. Astrální svět pak působí na svět reálný. Jedná se tedy o nekonečný koloběh vzájemného působení těchto světů. Snad by se proto vedle archaického rčení: „Jako v nebi, tak i na zemi.“ mohla používat i poněkud upřesňující formulka: „Jako ve světě astrálním, tak i ve světě reálném.“ Způsob myšlení ovlivňuje nejen život vlastní, nýbrž i životy druhých lidí. Pokud člověk setrvává v prostředí doslova nasyceném pesimismem, nemůže očekávat, že se jeho životní plány budou naplňovat příznivě. Proto se doporučuje dokonce i radikální rozchod s osobami, které svým negativismem člověka „stahují dolů“. Příznivější je setkávat se s lidmi úspěšnými, kteří v životě něco dokázali, nebo alespoň s těmi, kteří jsou doslova nabiti pozitivní energií. Je zřejmé, že v astrálním světě působí i takové emoce jako láska nebo nenávist. Čím intenzivnější a vytrvalejší emoce, tím výraznější naděje na jejich realizaci.

Jan Padych

25.1.2013

Sepsáno pro WWW.PADYCHBOOKS.COM

Zdroj: Jan Padych: Pravěké ženy a jejich velké tajemství


Vydáno: 3.1.2018 16:47 | 
Přečteno: 458x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.