Kategorie: články

Bolest a orgasmus – dvě strany posvátna

U mužů krutost, u žen erotika...

Až do začátku doby železné se střídaly epochy, kdy Velkou Bohyni uznávali méně či více. Její předchozí suverénní pozice se už nikdy nezopakovala. Zato se posilovaly pozice mužských bohů, zejména božstva Slunce, se kterým se spojoval stále rostoucí kult bojovníka, héroa-poloboha. Svět se stával krutějším, což se projevilo i krutými rituály. K výrazným rysům výlučně mužských rituálů patřilo zřejmě i záměrné působení bolesti, která měla promlouvat k božstvům výrazněji, než pouhé modlitby a nekrvavé obřady. S tím někdy souvisel i kanibalismus. Stopy po takových brutálních způsobech v době bronzové se ve střední Evropě nacházely například ve středočeské kultuře knovízské (podivně kruté masakry mladých lidí, zejména mladíků, opakovaným tětím sekerami a sekáči), v moravské posvátné věteřovské lokalitě Blučina (podivný masakr většího množství lidí, připomínající velmi krutý boj, pravděpodobnější je hromadná oběť), později v době železné mnohokrát rozdílně interpretovaný nález v Býčí skále (velmi kruté roztínání těl, dokonce i živých mužů, žen i dětí, zřejmě i kanibalismus). Obdobně v halštatském hradišti Molpír u Trnavy najednou několik mrtvých bez končetin se stopami kanibalismu. Příkladů lze vyjmenovat víc.

Zato ženská mystika se od samého počátku orientovala na vše, co souviselo s plodností, tedy i na sex. Kromě milostné magie, která měla za účel přivolat vášeň i lásku, se ženy bezpochyby zabývaly i sexuální magií, která také náležela do rezortu jejích bohyní. Zde patří i užívání přírodních drog a vyvolávání požadovaných účinků. Přímo klasickým příkladem jsou odpradávna známé čarodějnické masti či mazání vyrobené z extraktu rostlin čeledi lilkovitých, obsahující rulíkové alkaloidy. Ty jsou odjakživa spojovány s agresivní ženskou sexualitou, mystériem, které je spolu s femme fatale a archetypem čarodějnice nejdůležitější charakteristikou starověkých náboženství, uctívajících bohyně (J.DeKorne: Psychotropní šamanismus). V halucinacích, způsobených rulíkovými alkaloidy, dominuje erotický moment. V oněch dnech, když mladé i staré ženy chtěly zažít tyto pocity, potíraly svá těla čarodějnickou mastí, jejíž aktivní složkou byl rulík nebo extrakt jiné rostliny z čeledi Solanaceae. Jde o létací mast evropských čarodějnic, kterou používaly k tomu, aby „odletěly“ na sabat (snad do jakéhosi světa představ), kde se zúčastňovaly divokých sexuálních orgií s ďáblem a jeho stoupenci. Tuto drogovou erotiku prokázaly i pokusy před zraky soudců. Bylo vidět, že pokusné osoby v bezvědomí prožívají orgie a sex jako přímé účastnice (Šindelář: Hon na čarodějnice). Ženy v tomto stavu nacházeli v lesích a následně soudili jako čarodějnice. Dokonce se tvrdilo, že čarodějnice používaly násady košťat k masturbaci nebo k aplikaci mastí do pohlaví. Avšak účinek těchto mastí byl prokázán při potírání povrchu těla.

V poslední době se hovoří o úžasném orgasmu, který ženy dokáží prožívat při porodu, zrovna když dítě vychází na svět. Existuje o tom dokumentární film na You Tube, v němž ženy popisují přípravu na porod obdobně jako přípravu na tělesné milování a při samotném porodu prožívají nikoliv bolesti, nýbrž přímo až neuvěřitelné vyvrcholení. Pokud jsou tato tvrzení pravdivá, pak by bylo nelogické, že by ženám v dávné minulosti něco takového uniklo. Možná jde o jedno z pradávných tajemství, zapomenutých pod nátlakem nových idejí („V bolesti budeš rodit!“).

O úzkém propojení obřadů plodnosti s erotikou v pravěké ženské víře každopádně svědčí i umění neolitických hrnčířek. Své nádoby i další keramické výtvory doslova přezdobily všelijak stylizovanými trojúhelníky i dalšími symboly, naznačujícími ženské pohlaví. Z neolitu se dochovalo mnoho keramických sošek zvířecích samic se zvýrazněným pohlavím, což už samo o sobě vylučuje, že jde o hračky. V eneolitu, když se hrnčířstvím začali zabývat muži, začaly se ve zvýšené míře objevovat sošky mužských falů, většinou maličké sošky různých velikostí, dokonce i s naznačenýma očima. Falické symboly a podoby však nedosáhly takového počtu, jako již zmíněné trojúhelníky na nádobách, vytvářených neolitickými hrnčířkami. I to o něčem svědčí. S běžným konstatováním, že šlo pouze o symbolické vyjádření plodivé a plodící síly v kultu plodnosti, se určitě spokojit nelze.

Jan Padych

25.1.2013

Sepsáno pro WWW.PADYCHBOOKS.COM

Zdroj: Jan Padych: Pravěké ženy a jejich velké tajemství


Vydáno: 3.1.2018 16:55 | 
Přečteno: 200x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.