Kategorie: články

Byl matriarchát?

Opravdu ženy vládly mužům?

Matriarchátem se rozumí společenská nadvláda žen nad muži. Měla být ovlivněna zejména větším přínosem žen v obživě a jejich vlivem v náboženství i v magii.. V matriarchátu mělo jít o vlastnictví ryze prvobytně pospolné. I v hodinách dějepisu se učilo o matriarchátu jako o společenském zřízení prvních zemědělců, kdy ženy obstarávaly hlavní zemědělské práce, zatímco muži jim pomáhali a zabývali se spíše chovem dobytka a příležitostným lovem. Neolitické rovnostářství imponovalo zejména v 19. století ideovým vůdcům proletariátu Marxovi a Engelsovi, kteří na něm postavili své teze o budoucí spravedlivé komunistické společnosti. Nijak proto neudivuje, že po pádu komunistických režimů v Evropě byl pravěký matriarchát zavržen jako výmysl komunistické ideologie a začalo se učit o tzv. matrilinearitě, tedy o rodové posloupnosti po mateřské linii. Bylo kategoricky řečeno, že ženy mužům nikdy nevládly. Tedy i zde máme co do činění s rozhodnutím ideologické povahy. Zdá se, že skutečnost lze hledat někde uprostřed. Se suverénní nadvládou žen nad muži to zřejmě nebylo tak žhavé. Na druhé straně ale musíme zvážit v úvahu, že kněžky, podle všeho představující živé lidské bohyně, se jistě nespokojily s podřadnou společenskou rolí. V dávných dobách neochvějně platilo, že kdo má převahu náboženskou (i magickou), ten si nárokuje i odpovídající význam společenský. Určitě záleželo na místních tradicích. Situace se mohla lišit podle kultur i regionů. Příznačné jsou třeba středověké cestopisy Marca Pola (i dalších dobrodruhů), které popisují kultury a zvyky asijských národů často vzájemně velmi odlišné, jako nesmírně pestré spektrum. M. Eliade ve svých Mýtech, snech a mystériích připomíná mýty z oblasti Oceánie a jihovýchodní Asie o blízkosti Nebe a Země v dávné minulosti, z jejichž rozborů vyplývá jakýsi stesk po dávno ztraceném ráji, který mělo představovat právě matriarchální zřízení.

Malá ukázka toho, jak mohl vypadat matriarchát v pravěké praxi konce doby kamenné:

„... Ale pokud si pamatuje, o Prabábě Itšarvě se toho vždycky hodně povídalo u večerních ohňů. Kdysi to bývala krásná žena, plná žáru a silná jako kráva. Připomínali to starší muži. Pokud byla mladá, každý den si posvěcovala tělo. Část po části, aby nic neztrácelo na své nesmírné moci. Ráda tančila o svátcích jara na čerstvě stažených býčích kůžích. O některých oslavách muži vůbec nic nehovořili, protože ne o všem je dovoleno mluvit jen tak, hlavně pak o tom, co se při nich všechno přihodilo. Takovéto bujaré oslavy ale probíhaly, ještě když byla mladá. Později pronesla výrok přes Obě svaté věci, že Velká Athša Athlša si už nepřeje podobné obřady a že se při prosbách za úrodu a díkuvzdání mají víc než předtím užívat hliněné panenky s vyklíčeným zrnem. Hlavně se od té doby mnohem víc užívá slavnostní mletí zvlášť posvěceného pšeničného zrna. To je spojeno s pečením nakynutých bochníků. A že s tehdy ještě mladým Arvnišem naložila zcela po svém, to dnes vůbec nikoho nepřekvapí. Prabába totiž vždycky tvrdila, a mnohé ženy s ní, že k početí dítěte není třeba žádného chlapa, že to jde jako u supic a kudlanek, že jim stačí sluneční svit nebo pouhý větřík. Podobným tlachům se vždycky muži u večerních ohňů nasmáli! Kdo by měl vědět lépe než oni, jak se rodí nový život? Co se naběhají a nalopotí se zvířaty, kolikrát připouštějí býky ke kravám, berany k ovcím, kozly ke kozám a kance k prasnicím. A také některé samce musejí oddělovat od samic, což se dělávalo odjakživa a dělat bude, aby se nerodily nedomrlé kusy a zrůdy. Něco takového ženy vůbec neznají. Vidí jenom to, co vidět chtějí! Že tráva si vyrůstá jenom tak z hlíny. Ale že kvůli tomu jsou schopny hned někoho proklít, dokonce i zabít. A to co nejkrutěji, potvory!...“  (Jan Padych: Čas vlků)

Jan Padych

25.1.2013

Sepsáno pro WWW.PADYCHBOOKS.COM

Zdroj: Jan Padych: Pravěké ženy a jejich velké tajemství


Vydáno: 3.1.2018 17:04 | 
Přečteno: 258x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.