Kategorie: články

Lupičství v pravěku – 2. část

Z keltských pověstí ze starého Irska se dozvídáme o tzv. fianách. Jedná se o skupiny mladých lupičů

Z keltských pověstí ze starého Irska se dozvídáme o tzv. fianách. Jedná se o skupiny mladých lupičů, kteří se rozhodli žít nějaký čas ve volném společenství a po čase se opět vraceli zpět do svých klanů. Do fian se přidávali nejenom mladíci, ale i dívky. Učili se tam lovit zvěř, bojovat, zápasit, pěstovali zpěvy, tanec, hráli deskové hry a holdovali různým druhům zábavy včetně volného sexu. Z vůdců fian se někdy stávali významní vojevůdci, dokonce i vládci. V jejich řadách se vyskytlo také několik slavných hrdinů, například Chuchulain, který tam vstoupil ještě v dětském věku. Zdá se, že fiany byly nejenom trpěny, nýbrž dokonce podporovány a využívány samotnými vládci, kteří díky nim měli vždy po ruce docela významnou vojenskou hotovost. Podobná seskupení mladých bojechtivých lidí můžeme předpokládat i ve zbytku pravěké Evropy, i za hranicemi území, osídlených Kelty, či jejich předky.

Z historie známe několik významných osobností, které vyšly z řad lupičských seskupení. Dokonce z mýtů a pověstí proslulí zakladatelé Říma, Romulus a Remus, vedli předtím tlupu zlodějů dobytka. Potomci těchto lupičů se pak stali nejvznešenější vrstvou pozdější římské společnosti. A pro zajímavost ještě příklad z doby zhruba o víc než 2 tisíce let později, kdy se velkým chánem Mongolů stal Temüdžin, který přijal jméno Čingischán. Předtím nějaký čas vedl tlupu zlodějů koní a dobytka. Své cenné zkušenosti zužitkoval i při reformách v armádě. Zásluhy jednotlivců postavil nad rodový a kmenový původ, což vedlo k vyšší motivaci jeho vojáků, kteří se díky úspěšné vojenské kariéře mohli výrazně prosadit i společensky, což předtím nebylo zdaleka tak jednoduché. Co vlastně pravěkým lupičům sloužilo za kořist? Každopádně šlo o zloděje koní, dobytka a jiné chovné zvěře. Pastevci proto museli svá stáda střežit velmi pečlivě se zbraněmi, obzvlášť když věděli, že v jejich krajině „operuje“ nějaká banda. Lupiči určitě nečíhali jenom u cest. Mohlo docházet k přepadům osamělých stavení, salaší i menších osad. Je klidně možné, že lupičské bandy se mohly zmocnit vlády nad menšími osadami na perifériích osídlených území a mohli potom trvale parazitovat na práci místního obyvatelstva. Po pravdě, archeologicky dnes nelze podobná podujetí ani prokázat, ba ani vyvrátit. U cest byli okrádáni většinou osamělí lidé. Raubíři je obírali o předměty. V dobách kovových to byly hlavně všelijaké zbraně a ozdoby. Některé zakopané poklady (depoty) zlatých, bronzových a měděných předmětů po lesích a ve skalách mohly pocházet právě z takových loupeží. Ve starších dobách mohlo jít i o lovce hlav, neboť tyto lidské trofeje byly velmi ceněny. Později, v době železné, pak nepochybně narůstalo množství únosů, nebo také organizovaných lovů lidí, kteří pak byli předáváni kupcům výměnou za cenné věci, luxusní předměty atd. Například kupecké karavany na tzv. jantarové stezce (široké území od Krkonoš po Tatry) dopravovaly ze severu, až od baltského pobřeží, na jih do Středomoří, velké množství otroků. V závěru doby bronzové a určitě v době železné můžeme připustit i nějakou tu kořistnickou „politiku“ klanových velmožů, kteří se svými věrnými bojovníky takovéto kupecké průvody buďto ochraňovali, nebo také přepadávali.

Lupičství tedy bylo v pravěkých dobách takřka nedílnou společenskou součástí. V neztenčené míře se s ním setkáváme i ve všech dobách pozdějších. Rovněž v současnosti.

Jan Padych

v Ostravě dne 19.11.2014

zpracováno pro www.padychbooks.com

výňatek z knihy „Náš archaický svět“


Vydáno: 5.1.2018 9:51 | 
Přečteno: 392x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.