Kategorie: články

Opravdu žily amazonky?

Nějaký druh amazonismu v našem pravěku určitě můžeme předpokládat.

Nějaký druh amazonismu v našem pravěku určitě můžeme předpokládat. Zřejmě před 7 tisíci lety. Neolitičtí zemědělci v té době stavěli velké kruhové chrámy (dnes zvané rondely), které byly docela slušně opevněné – leckdy dvojitá kolová hradba a příkopy hluboké i široké až 3 m. Vzhledem k tomu, že uvnitř se většinou nacházely předměty, úzce související s ženskými kulty (zejména ženské sošky) a podle toho, jak se ženské a mužské kulty navzájem distancovaly, přímo polarizovaly, je zřejmé, že vstupy právě do těchto rondelů alespoň za vnitřní hradby musel střežit někdo ozbrojený a v žádném případě to nemohli být muži.

Další období, které připadá v úvahu, je konec doby bronzové, ze které se na jižní Moravě dochovaly meče s kratší rukojetí. Zhruba před sto lety se badatelé zamýšleli nad tím, že tyto rukojeti odpovídaly ženské ruce (Lubomír Niederle). Později už se o této věci nikdo nezmiňuje, alespoň jsem na nic podobného už víc nenarazil.

Pravý amazonismus souvisí s ženskými kulty (viz S.K.Neuman: Dějiny ženy). Pokud ženská božstva byla uctívána víc než mužská, jak tomu bylo nepochybně před 7 tisíci lety, lze si představit, že posvátná místa střežily ozbrojené ženy. Později, s nástupem nadvlády mužských bohů, se situace měnila. Uctívání původních Velkých Bohyní se uchylovalo leckdy až do ilegality a z dávných Velkých Bohyní, lidských bohyní a kněžek, se postupem času stávaly prokleté čarodějnice, ženští démoni zla a strašidla. Nicméně v našem pravěku byla období, kdy se tu a tam některé ženské kulty dostávaly na výsluní a pak se kolem nich případně mohly tvořit alespoň náznaky dávných poměrů, třeba i s ozbrojenými ženami.

K názvu amazonky – ze starořeckého slova amazonai, tj.bezprsá, od toho, že si bojovnice měly uvazovat ňadra k tělu, aby jim nepřekážela v boji mečem a střelbě lukem. Název řeky Amazonky – podle toho, že Španělé, hledající bájnou zemi zlata Eldorádo postupovali do nitra pralesa proti proudu řeky a narazili tam na vysoké statné blond bojovnice, nesmírně udatné a skvělé v boji, které proti vetřelcům hnaly do boje místní Indiány a s těmi, co zbaběle utíkali, naložily velmi krutě.

Jako vzdálený ohlas z dávno zapomenutých dob lze brát i příběh o dívčí válce ze Starých pověstí českých.

U některých čínských, indických a dahomejských vladařů měla být ještě v minulých staletích v oblibě tělesná stráž, složená z ozbrojených žen. Tato forma se nazývá nepravým amazonismem, protože nemá nic společného s ženskými tajnými spolky.

Amazonky z doby bronzové v boji:

„...Stěna z obranných štítů se blíží. Sem tam se někdo odváží až k ní, avšak vysunuté hroty oštěpů a mečů, i vystřelované šípy, každého takového šíleného odvážlivce ihned odsoudí na smrt. Teď se před nepřátelskou smrtící zeď postavila dokonce samotná Kancíza, která odhodlaně zavřeštěla na své družky, jež se naráz zastavily, a dokonce se kolem ní natlačily, jako by ji chtěly chránit svými těly. Takže proti postupujícímu nepříteli stojí jenom Kancíza a její bojovnice! Samotné ženy, zatímco muži ustupují. Kancíza najednou lehla na zem, její družky ji zvedly. Co to? Je snad mrtvá? Nebo raněná... Ani jedno, ani druhé. Hned poznal, oč tu jde. Bojovnice totiž uchopily svoji velitelku za ruce a nohy a rozhoupaly ji, aby s ní pak mrštily proti stěně štítů. Kancízino tělo dopadlo na jeden ze štítů a prolétlo někam skrz tuto umělou zeď, přičemž ta se v tomto místě jako zázrakem rozpadla, což vyvolalo radostný vřískot bojovných žen, které se do takto vytvořené mezery v obraně útočníků vedraly rychlostí blesku a čepele jejich mečů se jenom blýskaly, jak ťaly do těl, hlav a paží náhle obelstěných nepřátel. Avšak to už na nastavené štíty útočníků naskakují Karkanisovi bojovníci, kterým Kancízin příklad napověděl, jak spolehlivě narušit nebezpečnou obranu vetřelců. Boj houfů se pozvolna začal drobit do nesčetných soubojů dvojic nebo i trojic, přičemž místy do sebe bušily i celé skupinky...“ (Jan Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný)

Jan Padych

25.1.2013

Sepsáno pro WWW.PADYCHBOOKS.COM

Zdroj: Jan Padych: Pravěké ženy a jejich velké tajemství


Vydáno: 4.1.2018 5:50 | 
Přečteno: 196x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.