Kategorie: články

Pod závojem Noci

Útoky chlípných démonů byly popisovány jako něco nesmírně děsivého a bolestivého

Je příznačné, že sexuální útoky chlípných démonů byly popisovány jako něco nesmírně děsivého a bolestivého. Tento sex, jak ho měly údajně líčit na mučidlech ženy obviněné z obcování s Ďáblem a jeho démony, posuzovali inkvizitoři jako nejhorší ohavnosti a perverzity. Přitom se našly i ženy, které prohlašovaly, že ďábel je nejlepší milenec na světě a dokonce pro něho ochotně umíraly.

V některých oblastech střední Evropy se stále ještě udržují dávné pověry o můrách. Zrovna tam, kde dosud přetrvává velmi silná stará lidová víra, sestávající z množství pověr. Některé osoby prý mají schopnost ve spánku navštěvovat jiné a přiléhat je (naprosto nevědomě). Oběť útoku tak trápí noční můry, těžké sny, tíha na prsou a další potíže. Můry sají krev. Tradují se historky o tom, že pokud se napadený náhle probudí, můra se rychle změní hlavně ve stéblo slámy, nebo v malé zvíře. Cokoliv by probuzený učinil stéblu slámy nebo zvířeti, projevilo by se to na těle agresora (například přibití myši na vrata by vedlo ke krvavým ranám na těle dotyčného).

Při napadení se dostavuje ztrnutí celého těla. Své strnulosti se napadený chce zbavit a k tomu prý pomáhá pohnout aspoň malíčkem ruky, nebo hodně sprostě zanadávat (velmi starý úkon k odvrácení zla).

Ti, jejichž historky jsem měl možnost slyšet, nezmiňovali se o žádném nadpřirozeném sexu, ani o sání krve. Spíše situaci popisovali jako nějakou zvláštní formu násilí (strnulost), která jim nesmírně vadila. Domnívali se, že šlo o útok osoby, která si s nimi takto nevědomky vyřizovala účty v průběhu svého spánku.

Kromě těchto příběhů, všech naprosto stejných (rozdíly jen v detailech), se mi podařilo získat tři svědectví, která odpovídají pradávným představám o sukubách a inkubech.

V následujících řádcích popíši 3 případy ze současnosti (identitu svědků zde záměrně neuvádím).

Příklad 1- sukuba

Muž ve věku 55 let. Byla velmi jasná úplňková noc. Zrovna po půlnoci šel po silnici. Všiml si, že vlivem svitu měsíce a pouličního osvětlení jeho tělo vrhá dva stíny. Menší od měsíce, větší od el. sloupu. Náhle se mu zdálo, že velký stín se pohybuje jinak, než menší, a hlavně jinak než by sám čekal. Posedl ho tísnivý pocit. Jako by někdo ohromný a nesmírně silný ho chtěl popadnout shora zezadu. Raději si z toho místa hodně rychle pospíšil. Potom na ten pocit zapomněl. Zato za měsíc až dva, když kolem půlnoci procitl ze spánku, se mu ten samý pocit vrátil Zrovna ani nespal, ani nebyl plně probuzený. Nějaká síla způsobila, že celý strnul, a když se chtěl pohnout, začalo ho v tom místě brnět. Cítil, jako by se ho dotýkaly nějaké ruce na velmi intimních místech, ale i na břiše i jinde. Pocítil v sobě vztek a nastalo uvolnění. Už dokázal otevřít oči, nic však neviděl. Řekl si, že se mu to jenom zdálo a chystal se usnout. Avšak chtěl vědět, co to mělo být. Snažil se navodit zpět své předchozí pocity. Dostavily se velmi pohotově. Opět strnulost a brnění, když se chtěl pohnout. Nedokázal ani otevřít oči. Začal pociťovat doteky něčích rukou. Hladily ho stále troufaleji. To už byla jasná předehra ke koitu. Také k němu došlo, což cítil jako by na něm seděla neviditelná vášnivá žena. A právě to, že nic nevidí, ho znovu rozzuřilo. Oči nedokázal otevřít, ale jakýmsi vnitřním zrakem náhle nad sebou uviděl černý dým, za kterým mírně prosvítaly oči, matně svítící mírně nažloutlou barvou měsíce. Myšlenky se v něm bouřily. Tělo, ruce a nohy brněly, ale pomalu se začal hýbat. Všechno zmizelo. Jen pocit nedokončeného koitu mu zůstal... 

Příklad 2 – inkubus

Žena a muž (oba ve věku 40 let) měli na svém pracovišti mimomanželský poměr, který se snažili přede všemi tajit a neměli příliš možností se setkávat o samotě. Jednou v pondělí mu řekla, že u ní byl v noci z pátku na sobotu. Považoval to za žert, protože oba v té době byli přece u svých rodin. Avšak ona to přece jenom mínila vážně. Byl jsi u mně! stála na svém. Manžel odjel s dětmi k rodičům a ona zůstala doma sama, poslouchala muziku, popíjela vínko a prý moc a moc myslela na svoji lásku. Pak si šla lehnout a z ničeho nic se probudila. Náhle zjistila, že její milý je s ní v posteli úplně nahý. Jak tvrdila, v žádném případě nešlo o žádný sen, ale byla to naprosto reálná skutečnost. Moc se tomu divila, ale radost převládla. Byl to prý ten nejlepší sex, jaký vůbec může být. Pak ještě spolu mluvili o všem možném a společně usnuli pod jednou dekou, ona v jeho náruči. Když se ráno probudila, byl pryč. Zabylo jí hrozně moc líto, plakala hodně dlouho. Řekla mu potom, že něco takového by ještě chtěla prožít aspoň jednou, ale ona stejně ví, že nikdy nedokáže být až natolik dokonalý. Muž tvrdil, že v té době doma spal a ničeho si není vědom... 

Příklad 3 – inkubus

Muž a žena ve věku kolem 50 let. Měli spolu mimomanželský poměr, setkávali se někdy dost často v pronajatém bytě, avšak v té době byli nuceni si udělat 2-3 týdny přestávku. Když se konečně setkali, ptala se ho, jestli ví, že byl u ní doma v její ložnici, že ho sice neviděla, ale je přesvědčena, že to byl opravdu on. Jenomže on v té době byl doma u své rodiny a v noci spal. Ta žena byla sama doma, manžel pracoval na noční směně. Popíjela víno, střídavě sledovala televizi a internet. Nejvíc ale myslela na svého milého. Když pak usínala, dostavil se pocit strnulosti, a když se chtěla pohnout, brnělo ji v těch místech. Ani nedokázala otevřít oči. Najednou měla pocit, že její milý je s ní. Nic neviděla, nemohla otevřít oči. Jako obvykle s ním to měl být nesmírně dokonalý sex s několika vyvrcholeními za sebou a následoval opojný stav jako pod vlivem narkotik. Po celou tu dobu ji strnulost neopouštěla, ale jí vůbec nevadila. Užívala si ten stav. Ani nevěděla, jak dlouho všechno trvalo, ale když ji náhle strnulost přešla, poznala, že od ní odchází. Posadila se a viděla vznášet se nějaký mlžný obláček a po zemi chrastěly dvě koule, jedna zlatá a druhá červená, překulily se přes práh a zmizely jí z očí. Neodvážila se vstát z postele, trochu měla strach, ale nesmírně příjemný opojný stav převážil. Její milý v té době spal doma a absolutně ničeho si nebyl vědomý. Po nějaké době mu volala a ptala se, kde zrovna je a co dělá a co dělal před hodinou. Řekl, že je v práci a že tam byl celý den. Když se sešli, vysvětlila mu, že v zaměstnání se jí opět zmocnil ten samý stav strnulosti jako předtím a brněly jí ruce i nohy, takže asi půl hodiny musela odpočívat. Přitom pociťovala i sex. Každopádně si to oba vysvětlovali tím, že na sebe neustále myslí a jejich myšlenky si udržují svoji sílu... 

V době honů na čarodějnice by účastníci těchto příkladů měli hodně velké potíže a šlo by jim nejen o dobrou pověst. Avšak žena z posledního příběhu by se třeba ve starověkém Egyptě mohla dostat mezi světice. Zlatá a červená barva patřily k atributům slunečního boha Ré.

Jedná se o 3 skutečné případy, které se přihodily v Ostravě v uplynulých 25 letech. Tito lidé se nikdy neléčili na žádnou psychickou poruchu, nikdy nepatřili k žádné skupině lidí, vyvolávajících entity, ani nikdy nezneužívali žádné drogy. Jde o lidi, kteří jakékoliv podobné situace neradi přiznávají, aby neutrpěla jejich dobrá pověst. Tato svědectví nepochází z databází psychiatrů, ani psychoterapeutů, nýbrž přímo z úst naprosto bezproblémových lidí, kterým se prostě něco přihodilo. Něco, co se nestalo nikdy předtím ani potom.

Zdá se, že prvotní původ tajemné záhady je rozluštěný. Naše „pravěká pověra“ má podle všeho zcela racionální základ. Napřed to byla lidská touha, naplněná či nenaplněná (to spíše), která se za určitých okolností mohla projevit takovýmto „astrálním sexuálním zážitkem“. Možná se časem přijde na to, že vůbec nejde o nic nadpřirozeného a vůbec už ne démonického či přímo ďábelského. Že se o těchto projevech nebude psát a hovořit v souvislostí s primitivními pověrami, ale že se budou vykládat čistě psychologicky. Jako něco, co se za určitých okolností může přihodit, možná komukoliv, možná jenom lidem, kteří k tomu mají patřičné psychické dispozice. Každopádně jde o situace (v astrálu? ve snech? nebo v představách?), které se projevují zřejmě podle toho, jak dotyčná osoba uvažuje, hlavně v co věří, jaké názory v ní převládají, zda ateismus, křesťanská víra nebo magické myšlení.

Je zajímavé, že obě ženy, které o astrálních (či démonických) silách nic nevěděly, ani o nich předtím vůbec nepřemýšlely, měly své astrální zážitky za velmi reálné a uváděly mimořádně zdařilý sex. Zatímco lidé smýšlející nábožensky prožívali potíže s nočními můrami. Avšak pro malý počet příkladů ke srovnání nelze přijmout nějaké radikální závěry.

Bezpochyby můžeme vyloučit mýtický dar Synů Božích ženám lidským. Také theurgické nebo jiné rituály. Účastníci příběhů z této kapitoly žádné magické praktiky neuvedli. Vědomě se nesnažili nic vyvolat. Vše proběhlo naprosto spontánně za velmi vypjatých emocí.

Jan Padych

25.1.2013

Sepsáno pro WWW.PADYCHBOOKS.COM

Zdroj: Jan Padych: Pravěké ženy a jejich velké tajemství


Vydáno: 4.1.2018 6:20 | 
Přečteno: 184x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.