Kategorie: články

Síla zlořečení

Antické tragédie nebyly pouhými divadelními představeními...

O antických tragédiích, napsaných Sofoklem, Aischylem, Euripidem a dalšími básníky, hraných o velkých svátcích před mnoha diváky, je zřejmé, že je staří Řekové nepovažovali za pouhá divadelní představení. Šlo o mnohem víc. Samotní herci prožívali své role podle svých masek a nejen prožívali, oni se v ně přímo převtělovali. Herci sami představovali bohy a hrdiny, které hráli. Veškeré shody či odchylky od legend a mýtů, které diváci moc dobře znali, prožívali velmi intenzívně, zejména odchylky. A právě tyto změny měly svůj účel. Takto docházelo ke změnám v myšlení lidí. Měnila se mytologie a s ní se měnilo i náboženství. Je zákonité, že obyvatelé větších měst přijímali změny rychleji a snadněji, zatímco odlehlé vesnice, zejména v horských a hůře dostupných oblastech a lokalitách, přijímaly změny pomaleji a podstatně déle udržovaly svoji víru zděděnou po předcích (třeba i tajně).

Problémy s šířením víry měla zprvu i středověká církev, například v 8. století. Zatímco s vrchností a obyvateli měst potíže většinou nebyly, tak zejména vesničané v odlehlých koutech země a v horách setrvávali ve starých pohanských obyčejích a nezřídka je provozovali vedle nově přijatého křesťanství. Tyto projevy původního pohanství pak vedly ke všelijakým spekulacím o velkém spiknutí ďábla a jeho věrných, což bylo postupně rozpracováno do všelijakých teologických traktátů, které tvořily podklady pro systematické působení a fanatická kázání. V 11. století pak tato účelově vytvořená hysterie strachu z ďábla vyrostla do obludných rozměrů. Teologové obraz rozsáhlého spiknutí neustále dotvářeli. Tato kampaň, trvající celá staletí, pak vyvrcholila v masové hony na čarodějnice, rovněž trvající několik století.

Je zřejmé, že i pravěké bohyně, které známe z legend doby historické, stihl podobný osud zlořečených. Zejména z bohyní místního významu, které nebyly zařazeny do nové mladší generace bohů, se stávali démoni, působící už jen zlo.

Jan Padych

25.1.2013

Sepsáno pro WWW.PADYCHBOOKS.COM

Zdroj: Jan Padych: Pravěké ženy a jejich velké tajemství


Vydáno: 5.1.2018 3:04 | 
Přečteno: 195x | 
Autor: Jan Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.