Zdroj: http://padychbooks.com/cetba-na-pokracovani/nesmrtelny-kapitola-1  •  Vydáno: 30.6.2015 20:45  •  Autor: Padych

Jan Padych - Z pravěkých ság - Nesmrtelný - kapitola 1

Jan Padych - Z pravěkých ság - Nesmrtelný - kapitola 1Nápory větru ostře zaškubaly mladým listím právě obrozené dubiny...

Nápory větru ostře zaškubaly mladým listím právě obrozené dubiny, jako by je hodlaly orvat a vrátit nazpět krutou vládu zimy, která opravdu skončila teprve před několika málo dny. Kalanis krčí svá jinošská záda v hustém křoví. Zavětřil, něco zaslechl. Jakési zapraskání! Tam po větru. Člověk? Zvíře? Raději se ještě přikrčil a sedl si na bobek. Tady v úkrytu je bezpečný před každým lovcem hlav či jedlíkem lidského masa, který by se tudy mohl náhodou ubírat za trofejí.

Není to dávno, co v sousední osadě chytili takového bojovníka na vražedné a lupičské výpravě. Však mu také udělali, co sám zamýšlel. Jeho lebka teď visí pod střechou obydlí tamějšího kanise.

Hoch vyčkává. Je stále ve střehu. Nic se však neozývá, nic takového, co by ukazovalo na člověka, přikrádajícího se s nepřátelským, či přímo vražedným úmyslem.

Vítr opět zarve. Pár jeho obětí, zelenavých lístků, se snáší k zemi. Hned potom klid. Naprosté ticho májového lesa, které nijak není rušeno svým obvyklým pokřikem ptáků, tichounkým svistem hadů či ještěrek a pukáním brouků v zubech drobné zvěře. Kalanis poznává, že se nemusí obávat. Nikdo tu není.

Vystupuje z křovin, klade nohu v měkkém opánku na vyšlapanou stezku, hned nato se na ní ocitá celý, ve zmuchlané šedivé haleně sahající do půlky stejně pomačkaných šedivých nohavic. Vlasy ještě nemá ostříhané, což už na první pohled působí zvláštně, neboť ve věku dovršených sedmnácti jar už nikdo nenosí znaky pouhého chlapce jako právě on. Však právě tato okolnost ho trápí a hodně zaměstnává jeho myšlení. Kromě toho se nijak nemůže smířit s tím, že už brzy ztratí svoji sestru Bělku. Tak se mu po ní stýská, že nedbá na hrozné nebezpečí, které mu hrozí pro jeho doslova neslýchanou opovážlivost. Vydal se za ní, aby ji uviděl, a jde za ní tam, kam nesmí vstoupit žádný muž, dokonce ani chlapec, pokud nehodlá dát v sázku svůj život.

Už to není daleko. Ono místo se nachází na jednom z vrchů, jež z dálky připomínají mohyly pohřbených obrů, kteří kdysi dávno obývali tuto krajinu a snad jsou pod těmito vrchy skutečně pohřbeni. Je to hned ten další kopec, uvažuje mladík, tam jsou chaty starých žen, které připravují dívky na okamžik, kdy se z nich stanou ženy. A úplně jinde, mezi osadami Dysen a Rohozec, pak starci připravují hochy k životu mužů. Kalanis tam ani letos nebyl pozván, ačkoliv jeho chvíle měla už dávno přijít. Svůj oštěp a vzorky, jež si muži otiskují na kůži, když jdou do boje nebo na lov, už obdrželi i hoši o několik jar mladší.

Stezka zatáčí do svahu. Vtom jeho pohled utkvěl na třepotajícím se proužku červeného hadříku, uvázaném na jedné z komíhajících se větévek.

Bohové! zabouřilo to v něm kdesi uvnitř. Už nesmí jít dál. Po stezce nesmí, to se ví. Podél ní však může, avšak jedině tak, aby ho nespatřila žádná z žen. Obvinily by ho ze zločinu proti měsíční krvi.

Zalez do křoví. Odtud toho není moc vidět. To rozhodně ne. Jenom spousta větví, třesoucích svou zelení, lesní tráva, hýbající se místy tak, jako by po ní tančila kola ženských duchů, barevné flíčky květů a hnědočerné skvrny hlíny a stromové kory.

Bude to tam nahoře! odhadl. Přímo nahoře. Podobně na samém temeni vrchu má svůj posvátný háj s chatrčí i vědma Sevla Knyraška, u níž pobýval snad tak dlouho, jako v osadě Gorin u své matky a svého otce, který je v osadě kanisem, tedy prvním mužem. Tam nahoře ji uvidí, svoji milou sestřičku, která je právě v péči stařen. Musí to být kdesi tam nahoře. Běluška, drobná dívenka s pohledem, který už sám o sobě hladí.

Když si své dlouhé černé vlásky šikovně načeše, opatří čelenkou, a všelijak pestře si je opentlí a zavěsí si do nich spony a záušnice, na celém světě nemůže být nic nádhernějšího. Na to by Kalanis klidně přísahal.