Zdroj: http://padychbooks.com/vynatky/prichod-cizincu  •  Vydáno: 27.9.2015 10:36  •  Autor: Padych

Příchod cizinců

Příchod cizincůZ pravěkých ság - Nesmrtelný [výňatky] - (vydáno v roce 2000, nakl. Alpress Frýdek-Místek)
Kalanis se za nimi nehnal, on si přece cizince už prohlédl. Počká si na ně tady uvnitř a musí se chovat tak, aby ho spatřilo co nejvíc sousedů...

     Kalanis se za nimi nehnal, on si přece cizince už prohlédl. Počká si na ně tady uvnitř a musí se chovat tak, aby ho spatřilo co nejvíc sousedů.
     Pakpacolis na věži zrovna vykládal svým rodákům dole, že vozy tažené voly zatáčejí do jakéhosi kruhu a zastavují a že se k západní bráně blíží houf cizinců doprovázený sousedy z Dysenu.
     To je skvělé! radoval se Kalanis. Hned věděl, kam se má postavit. Do uličky vedoucí mezi chatrčemi od západní brány na náves před radní a mužský dům. Zrovna sem se postaví a nikam jinam! Všichni, kdo jsou na západní straně, tudy budou muset projít.
     "Přicházejí k bráně!" křiknul shora Pakpacolis a ukázal tím směrem svazkem svých dlouhých šípů.
     Kalanis si trochu popošel, neboť ulička není moc rovná a z okraje návsi by až na bránu neviděl. V otevřené bráně se ukázali Dysenští se svými novými zbraněmi, které pro dnešní cestu dostali od svého kanise stejně jako Gorinští, aby uvítali hosty. Kalanis je samozřejmě všechny zná. Vždyť osady se mezi sebou navštěvují poctivě jako jezevčí rodinky a jakožto částečně pokrevně příbuzné rody konají i některé společné slavnosti. Ty nedávné, spojené s prvním vyhnáním dobytka na pastvu, proběhly s mnohými ohni na kopcích a s práskáním biči a rámusením na řehtačky a dalšími zvyklostmi proti působení zlých čarodějnic, což je nezbytné, pokud hospodáři nehodlají riskovat špatný chov a mnohé choroby dobytka.
     Mezi dysenské sousedy se zapletly černé postavy cizích ozbrojenců. Mezi nimi čněl jediný jezdec. Onen muž s přilbou, připomínající obrácenou bronzovou nádobu s vyřezanými otvory pro oči a ústa, a s podivným plechovým věncem. Ten právě seskočil z koně. Zřejmě půjde dále pěšky, mínil Kalanis, a protože právě na tohoto muže, zřejmě kanise přicházejících cizinců, byl nejvíce zvědavý, popošel průvodu vstříc. Muž s podivnou přilbou a stejně podivným věncem se dostal do čela průvodu a kráčí jakoby přímo proti Kalanisovi.
     Napřed si ho prohlédnu a pak ustoupím! řekl si hoch a neuhnul stranou.
     Průvod se blížil. Jeden z dysenských sousedů ukázal na Kalanise a vzápětí na něho ukázal i ten podivný černý kanis, přičemž se na něco vyptával muže za sebou.
     Kalanis chtěl ustoupit, avšak průvod se zastavil a černý kanis mu pokynul, aby předstoupil.
     Cože? podivil se hoch a ohlédl se, na koho onen podivný chlap ukazuje.
     Černý kanis napřáhl ruku za sebe a jeden z jeho lidí mu do dlaně vtiskl rukojeť meče z nového kovu, kterému se říká železo.
     Kalanis měl sto chutí uhnout z cesty, avšak kanis cizinců mu rázně přikázal, aby se nehýbal, a sám k němu přistoupil s mečem v ruce.
     Na co má ten meč? začal se Kalanis celý potit, ačkoliv se v této roční době o nějakých vedrech nedalo vůbec mluvit.
     Cizinec přistoupil až k němu, sotva na jeden delší krok. Ruka s mečem se zdvihla nad hlavu.
     Je to tak! vyděsil se hoch, avšak nemohl se ani pohnout. Ani nikdo ze sousedů mu nepřispěchal na pomoc. Ani otec, ani jeho bývalý kamarád tam na věži.
     Je konec! zašeptal si a najednou se mu rozbřesklo: to je přece za to, co dnes udělal! To se mu jen odplácí bohyně Vluda za to, že zneuctil její území...
     Obě cizincovy dlaně svíraly koženou rukojeť železného meče nad podivnou přilbou, jejímiž výřezy zíraly chladné oči.
     Úzké cizincovy rty mumlají modlitby a prosby bohům a duchům. Trvalo to dlouho, neboť se bál, že zapomene na některého méně významného ducha a ten se mu z ješitnosti pomstí. Také to, že jde o lidský život, není bezvýznamné a vyžaduje to hodně úsilí, aby obětující nepropadl krevní mstě, kterou obvykle vyvolává hněv nespravedlivě zabitého. Cizinec se vůbec nemusí obávat, neboť Kalanis si zrovna dnes svůj trest vysloužil. A kdyby tomu tak nebylo, stejně nezná jeho přilbou zastřenou tvář, takže jeho duch by vraha stěží mohl pronásledovat a trýznit...
     Meč se pohnul.
     Teď! řekl si Kalanis a zavřel oči.
     Ale co to? Rána nedopadla.
     Otevřel oči. Cizinec stále před ním s mečem nad hlavou a stále mumlal ty svoje modlitby a prosby.
     Takže ještě chvíli a pak... Nikdy by nečekal, že ho bohyně nechá zabít rukama nějakého cizince. Ostatně proč ne? Tihle chodí v černém a to je přece její barva. Země, podzemí, smrt a nové narození.
     Takže to všechno tady pro něho už končí...
     Meč nad cizincovou hlavou se opět pohnul, teď už se rty nehýbaly, oči v otvorech mezi bronzovým plechem té podivné přilby se zúžily, pohnul se i podivný plechový věnec na cizincově levé pleci.
     Kalanis pevně zavřel oči a očekával ránu.
     Vzduchem projelo táhlé zaječení, až to málem podráželo nohy. Nebylo to však z úst muže s mečem nad hlavou, ale odněkud z větší vzdálenosti.
     Ani meč zatím nedopadl, kam měl určitě namířeno.
     Kalanis otevřel oči. Cizinec už nestál těsně před ním, ale o několik kroků dále. Zraky všech, i toho cizího kanise, byly upřeny nahoru. K věži, na níž strážný Pakpacolis napíná svůj luk až skoro k prasknutí a jedním ze svých nezvykle dlouhých šípů míří dolů přímo na cizího kanise, který zmateně ustupuje do houfu svých lidí a dysenských sousedů.
     "Kalanisi!" křiknul Pakpacolis. "Ztrať se! Ale rychle!"
     Kalanis samozřejmě poslechl. A rád.

----------------------------------------------

Román „Z pravěkých ság - Nesmrtelný“, ze kterého je výše uvedená ukázka, zavádí čtenáře do konce doby bronzové. Autor Jan Padych se však zabývá i dalšími pravěkými epochami.

-----------------------
Stáhněte si nové eknihy z webu www.padychbooks.com autora Jana Padycha: