Zdroj: http://padychbooks.com/vynatky/kupce-nepustili-do-hradiska-na-landeku  •  Vydáno: 25.8.2016 16:09  •  Autor: Padych

Kupce nepustili do hradiska na Landeku

Kupce nepustili do hradiska na LandekuPrastará tajemství (6 dílů) [výňatky] - (vydáno v roce 2016, nakladatelství DANIEL, Ostrava)
Kupec Sartakis vedl průvod neomylně. Přesně věděl, kam míří. A když spatřil vrch...

Kupec Sartakis vedl průvod neomylně. Přesně věděl, kam míří. A když spatřil vrch, který už vyhlížel od brzkého rána, okamžitě ho poznal a radostně ukazoval všem nejbližším i vzdálenějším, tam je třeba jít a tam se dočkají odpočinku. Nad soutokem dvou řek stálo neveliké hradiště, spíše jen hradisko. Jeho velikost se Gudmegisovi zatím nepodařilo odhadnout. Podle toho, jak se kupec Sartakis zaradoval, se dalo usoudit, že celý průvod si bude moci odpočinout v pořádné výšce a hlavně v bezpečí pevných hradeb.

Avšak na svahu pod temenem lesnatého vrchu je zastavila rojnice ozbrojených mužů a nedovolili jim projít. Kupec Sartakis vyjel na koni až k nim, dokonce se obtěžoval sesednout. Ozbrojenci nehodlali ustoupit. Jeden z nich odešel a za nějaký čas se vrátil se starším mužem, bezpochyby významným, což se poznalo podle širokého klobouku a oděvu s přívěšky ze zlata, stříbra i z jantaru. Kupec Sartakis ho určitě znal. Už z dálky na něho pokyvoval velmi přátelsky. Avšak muž jeho okázalou vstřícnost neopětoval. Velmi stroze mu vyložil, že do hradiska nikoho nepustí. Dokonce ani tábořit v bezprostřední blízkosti nedovolí. Gudmegis nemusel slyšet ani slovo, stačily mu posuňky, kterými velmož rozhodně neskrblil. Spíše je předváděl velmi okázale, snad aby rozuměli všichni z průvodu. I ti hodně vzadu, pokud vše sledují.

Takže jsou z nich nezvaní hosté.

Spíše jenom nezvaní. A co jiného se dá čekat v krajině, kde jsou na obzoru vidět sloupy dýmu?

-----------------------
Stáhněte si nové eknihy z webu www.padychbooks.com autora Jana Padycha: