Kategorie: Výňatky, Krysa v hlavě

Satanista kontra farář

Satanista kontra farářKrysa v hlavě [výňatky] - (vydáno v roce 1996, SENA) - úryvek ze stěžejní novely Lámání křížů
 Když procitl, dotékala k němu špinavá kaluž a doléhalo šumění vytrvalého deště a vody, stékající kanálovou skruží někam hluboko...

     Když procitl, dotékala k němu špinavá kaluž a doléhalo šumění vytrvalého deště a vody, stékající kanálovou skruží někam hluboko. Chlap, který v noci pod můstkem vychrapoval, chyběl. Uvědomil si, že sám leží na hlíně. Prudce jím prošla zima. V ústech měl zápach. Chtěl ho přerazit kouřem. Sáhl do kapsy pro balíček s cigaretami. Druhá kapsa. Prázdná! Nikde ani zápalky. Hodinky z ruky taky pryč. Do řiti! Zůstala jenom občanka. Samozřejmě zmizely i dvě pětky, poslední pesos, které mu zbývaly do kapesného. Podobně se navzájem olupují feťáci. To určitě ta kanálie, co tu v noci chrápala! Škoda, že člověku dnes chybí instinkty, které míval, když chodil v tlupách a spal na větvích s očima napůl otevřenými.
     Šumění, ani palebná síla deště neochabovaly, ani nepřipadalo, že v nejbližší hodině zeslábnou. Ať to pára tlačí! vykročil rázně do přímé vodní střelby. Vlasy mu zplihly a přilnuly na lebku, riflová džíska ztemněla a ztěžkla, jako by ji ztloukl přinejmenším z kovu.
     Déšť splachoval chodníky od všeho živého, podobně jako deratizační rock vyhání lidi ze sálů. Jen v dálce zahlédl nějakou dvojici s deštníky. Oba, muž se ženou, rychle zahli za domovní roh. Podle obleku muže a podle směru, ve kterém pospíchali, usoudil, že míří na nedělní mši.
     Špice kostela se červeně blyštěla nad činžáky s odpadanými omítkami. Divný tvar! napadlo ho, zatímco mu bohaté kapky fackovaly a studily čelo a líce. Se špicí nahoře stavba připomíná raketu, hotovou k odpálení někam hrozně vysoko.
     Vyběhl pěticí schodů a zatáhl za masivní kliku. Vrata se otevřela. Pronikl do tmavého sucha. Dobře si to místo pamatoval. Hlavně misku, do které si lidé smáčeli konečky prstů k pokřižování. Kamenná nádoba visí na stěně ve výši hrudi, zalita betonem až po samý vrch. Brzda ví, proč zdejší křižáci už misku nepoužívají. Chodil sem kdysi s metalisty naslouchat, zda se něco dozví o Satanovi, protože ani na černé burze, na které mezi haldami šachetní bídy kdejací šmelináři nabízeli asi všechno, co prodávat lze, žádné vědomosti o pravém satanismu ke koupi nebyly. Jednou, když vycházeli z kostela ven, Indián si rozepnul zips kalhot, nechal se od Vonpala a Drobka zvednout a znesvětil misku i s jejím obsahem. Kdosi je při tom zahlédl. Jak se právě přesvědčil, miska už neslouží. Díky akci jeho party.
     Najednou stál před křížem. V šeru si ho dřív neuvědomoval. Kříž sahal od  podlahy po strop kostelní předsíně. Člověk vedle něho působí nepatrně, až mrňavě. Náhle mu připadalo, že tento masivní kříž tu vždycky stál, pevně zapravený do hloubky, a kostel jenom stavbaři zbudovali kolem něho. Takový  kříž bych nikdy nezlomil, uvažoval. Ani s pomocí party by se mi ho nepodařilo přelomit.
     Otevřel prosklené dveře. Přítmím pronikalo umělé světlo žárovek z lustrů a stylizovaných svíček. Lidských postav sedělo v dřevěných lavicích a vystávalo po bocích sálu a za lavicemi o něco víc, než jich tu kdysi vídal. Snad jich přibývá stejně jako satanistů. Ale to asi stěží. Nevešli by se.
     Viděl jenom jejich záda a zátylky pokorně sehnutých hlav. Většinou staříci, nějaké děti a pár kluků a holek v nedělních šatičkách. Rozhlédl se, zda uvidí Pseuďu s Vlastou. Jenomže takoví se zřejmě schází jenom po bytech a jedou po přímých akcích, jako třeba Pseuďa v Bzučáku a kdo ví kde ještě. Muži tu panáčkovali většinou v oblecích, ženy v přísných šatech s upjatým zahalením.
     Rozkročil se v uličce, rifle s džískou promáčené a vlasy zplihlé, jako by se právě vynořil z vody. Na konci uličky starší muž v ornátu něco hlasitě četl z knihy, rozložené na stojánku, paže s široce splývavými rukávy držel přitom rozpaženy, takže celý připomínal kříž.
     Zase to znamení! Je všude, ve všem…
     Muž v ornátu zvedl hlavu jako řečník, který sleduje zájem posluchačů. Přejel pohledem celý sál a upřel se na zaťatě stojícího Brzdu. Vzájemné pohledy obou se střetly: pohled katolického kněze a pohled uctívače Satana. Kněz určitě rozpoznal důležitost okamžiku. Nesklopil hned oči k dalšímu čtení a raději zmlkl. Hleděli na sebe jako dva soupeři na pistole, jenomže oči kněze přece jenom změkčily svůj původně ostrý výraz. Brzdovi se dokonce zdálo, že se zvětšují. Připomněl si oči z jednoho satanského obrázku. V něčem si byly podobné, jenomže oči tohohle muže nehrozily, nestrašily, ale zvaly ke zvláštní účasti.
     V sále začalo něco šumět, šustit. Ozývalo se i praštění dřeva zatížených lavic.
     Knězovy oči neuhnuly. Jeho ústa se pohnula a zazněl příjemný hlas: „Jsi spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor.“ Nato kněz sklonil hlavu a četl z velké knihy: „Chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků?“
     Brzda se ohlédl po lidech v sále. Jak rozdílné jsou jejich pohledy, jak otřesný údiv, jak odporné pohrdání… Copak mě tu znají? Vědí, kdo jsem? Vědí o přísaze?
     „Ty mě, Hospodine, znáš!“ vévodil sálem o poznání přísnější hlas. „A vidíš mě! Zkoušíš mé srdce. Je s tebou. Vytřiď je jako ovce na porážku. Zasvěť je ke dni pobíjení…“
     Zasvěť je k jatkám! doplnil si Brzda. Zasvěť je přísahou k nicotě. Spal je spolu s ďáblem ďáblů a jeho démony… Tak nějak to vidí křižáci. Plyne to i z textů satanských kapel: přísaha Satanovi k vlastní zkáze.
     Zájem lidí v sále o jeho zjev opadl. Už zase skláněli hlavy, ruce v klínech, uši jako nastražená čidla. Po něm stříleli jenom sem tam úkosnými pohledy. Však tihle snobové by se v těch svých slupkách zase nechytali v Bzučáku!

-----------------------
Stáhněte si nové eknihy z webu www.padychbooks.com autora Jana Padycha:

  • Prastará tajemství 1.-6.díl – dobrodružný a mysteriózní příběh z konce pravěku
  • Krysa v hlavě – příběhy mladých lidí z konce 80. let (party, šikana, fašismus, satanismus, feťáctví, narkomanie)

 


Vydáno: 19.10.2012 22:36 | 
Přečteno: 1086x | 
Autor: Padych
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.